Nieuw bedrijf de Vakmeester helpt lokale overheden met beoordeling van plannen binnen ruimtelijke ontwikkeling

Er zijn steeds meer ambities voor elke vierkante meter in Nederland. Een nieuw bedrijf genaamd de Vakmeester helpt lokale overheden met de beoordeling van plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Dat doet het bedrijf onder meer door bouwplannen, op afstand, te toetsen. Zo wordt er rekening gehouden met de maatregelen tegen het corona- virus.

De Vakmeester werkt onder meer voor de Gemeente Amsterdam. “De Vakmeester is één van onze partners die opereert als flexibele schil op het gebied van vergunningverlening. Wij werken al een aantal jaar naar tevredenheid samen. Door onze samenwerking zijn wij in staat om de pieken vanuit de markt op te vangen”, laat de Gemeente Amsterdam weten.

De Vakmeester helpt gemeenten flexibel, op afstand en corona-proof

Meer plannen voor elke m2 Nederland
Albert Vos, oprichter van de Vakmeester: “Voor elke vierkante meter Nederland zijn steeds meer plannen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, natuur, windmolens of landbouw. De meeste politieke partijen willen zo’n honderdduizend huizen per jaar bouwen. Slimme en eerlijke indeling van de beschikbare ruimte is dus urgenter dan ooit.”

Vos: “Als Vakmeester willen we gemeenten en andere lokale overheden helpen om met deze uitdaging om te gaan. We zorgen ervoor dat lokale overheden toegang krijgen en houden tot voldoende juridisch geschoolde experts, op vaste of flexibele basis. Zo kunnen bouwplannen ook door flexibele krachten worden beoordeeld.”

Corona-proof toetsen van bouwplannen
Vos merkt namelijk op dat het aantal ingediende bouwplannen lastig te voorspellen is. “Als er in de ene maand bijvoorbeeld maar vijf plannen worden ingediend en in de andere maand wel honderd, dan is het onhandig als een gemeente daar extra personeel voor zou moeten aannemen. Het zou ze alleen maar op onnodig hoge kosten jagen, want de rest van de tijd zouden deze vakmensen niets te doen hebben.”

De Vakmeester wil overheden helpen inspelen op de fluctuerende hoeveelheid aanvragen.

“Daarom hebben we een oplossing bedacht. Noem het ‘Vakmeesters op afstand’: ons team van Vakmeesters toetst bouwplannen. Ze zijn experts met ervaring bij verschillende gemeenten. Zo besparen overheden op de inhuur van personeel. Het is ook nog eens corona-proof, want deze bouwplantoetsers hoeven niet naar het gemeentekantoor af te reizen.”

Onze andere persberichten