soepel samenspel

Het proces dat de ruimte planmatig inricht is complex. Een dergelijke opgave vraagt om specialisten. Onze Vakmeesters zijn altijd actief in hybride teams: bestaand uit de vaste kernploeg binnen de gemeente of provincie, aangevuld met externe specialisten voor het opvangen van de piekbelasting of voor de specifieke expertise. Daarom moeten zij uitstekend kunnen samenwerken.

Omdat we inzetten op een langdurige relatie, moeten we elkaar vinden en vertrouwen op meerdere fronten. Natuurlijk op de inhoud: we verstaan elkaars expertise en herkennen kwaliteit. Maar ook in de vorm doen we het samen: de zuivere ruimte waarin we de voorwaarden voor maximaal resultaat scheppen.

Zo werken we hand in hand aan een krachtige omgeving.

In de zuivere ruimte vinden individuele en maatschappelijke belangen elkaar.

wil je meer weten?

zuivere ruimte

De optimalisatie van onze fysieke leefomgeving is een taai en voortdurend proces. Als Vakmeesters willen we zonder aarzeling aan dit proces bijdragen. We willen werken, samen met onze gemeentelijke en provinciale partners, aan een krachtige omgeving waarin alle belanghebbenden hun ambities kunnen vervullen.

In onze overtuiging is zuiverheid het bindend principe. Een zuivere afweging tussen maatschappelijke behoefte, sociale context en de bestaande situatie. Maar ook zuiverheid in de oplossingen. Zuiverheid in de samenwerking met elkaar. Zodat de beperkte ruimte en de druk die erop staat, nooit de dupe wordt.

Zuivere ruimte is het concept waarbinnen Vakmeesters en opdrachtgevers samenwerken, maar het is ook de uitkomst ervan.