ruimtelijke uitdaging van vandaag en morgen

Bij de Vakmeester hebben we niet alleen oog voor het ruimtelijke domein van vandaag,
maar ook voor dat van morgen. En wanneer we de blik op de toekomst werpen, zien wij daar uitdagingen, maar ook kansen om die uitdagingen het hoofd te bieden.
 

Een grote opgave waar Nederland nu aan staat is de zgn. ‘wooncrisis’. Dit tekort aan woningen moet worden opgelost door te “bouwen, bouwen en bouwen”, aldus demissionair minister De Jonge voor Volkshuisvesting. Hoewel dit eenvoudig klinkt, zijn er in de hele bouw- en vastgoedketen obstakels die geslecht moeten worden om gevolg te kunnen geven aan de oproep van de minister. 

Een specifieke uitdaging binnen het ruimtelijke domein heeft te maken met de schaarste aan deskundigen. Ook de Vakmeester merkt hier de effecten van. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld te weinig experts binnen ruimtelijke ontwikkeling of vergunningen, toezicht en handhaving om de wooncrisis effectief aan te kunnen pakken; er zijn meer bouwplannen dan er getoetst kunnen worden. 

Deze schaarste lijkt, onder andere, onder druk van de toenemende vergrijzing, de komende jaren eerder toe dan af te nemen. 

Om het oplopende tekort binnen het vakgebied op te vangen wordt er al langere tijd breed ingezet op het opleiden van trainees. Dit is belangrijk, want trainees zijn immers de deskundigen van morgen. Maar daarmee hebben we de uitdagingen van vandaag nog niet opgelost. Bovendien is het opleiden van een trainee een (tijds)investering die lang niet iedere organisatie kan doen. 

vakmeester plus doorwerker
klik afbeelding voor het het interview met Chris

Wij noemen onze doorwerkers ‘plussers’: mensen die een plus zijn qua leeftijd, maar nog volop willen bijdragen.

Bijdragen aan de oplossing

Bij de Vakmeester Plus zien wij kansen die de vergrijzing biedt. Er zijn steeds meer gepensioneerden die tijdens hun pensioen willen blijven bijdragen. Deze doorwerkers hebben dankzij hun jarenlange ervaring juist de kennis en ervaring om wel direct de uitdagingen van vandaag te helpen oplossen. Daarnaast kunnen en willen deze Vakmeesters graag hun kennis en ervaring overdragen aan de trainees en langs die weg bijdragen aan de oplossing van morgen. 

Wij noemen onze doorwerkers ‘plussers: mensen die een plus zijn qua leeftijd maar nog volop willen bijdragen, een plus boven op de capaciteit zijn en de rest van de organisatie kunnen ‘opplussen’ door hun kennis en ervaring over te dragen op andere generaties professionals en trainees. 

Zo helpen onze plussers niet alleen de uitdagingen van vandaag de dag op te lossen, maar specifieke kennis wordt dankzij deze collega’s ook behouden en overgedragen. Bovendien maakt een mooie mix aan leeftijden een positieve impact op de werkvloer. 

Doorwerken heeft voor plussers zelf ook diverse positieve aspecten. Het houdt je actief betrokken bij de samenleving, bevordert sociale contacten en draagt bij aan het behoud van een actieve levensstijl en mentale stimulatie. Dat is gunstig voor zowel geestelijke gezondheid als cognitieve vaardigheden. Bovendien helpt het bij het behouden van een gevoel van doelgerichtheid en zingeving, terwijl je jouw eigen ervaringen en talenten blijft benutten. 

Daarnaast geeft doorwerken natuurlijk extra financiële ruimte tijdens je pensioen, voor leuke dingen nu en later. 

 

Flexibiliteit 

De Vakmeester Plus biedt doorwerkers binnen het ruimtelijk domein zeer flexibele voorwaarden met een grote bandbreedte aan mogelijke betrekkingen, werkuren, verlofmogelijkheden, opdrachten en werklocatie(s). 

Werkplezier en bijdragen zijn belangrijker dan uren maken. Dat is de Vakmeester, dat is de Vakmeester Plus. 

 

Interesse in hoe jij als doorwerker in het ruimtelijk domein kan bijdragen aan het Nederland van vandaag en morgen? Neem dan contact op met onze community managers of via het contactformulier van De Vakmeester Plus. 

 

chris
de vakmeester plus

veelgestelde vragen

De voordelen van doorwerken na je pensioen zijn dat het  financiële stabiliteit biedt en sociale interactie bevordert. Daarnaast zijn er cognitieve voordelen van doorwerken op je niveau.

Moet ik belasting betalen over mijn inkomen als ik doorwerk na mijn pensioen? Ja, in de meeste gevallen moet je belasting betalen over je inkomen na je pensioen, net zoals bij elk ander inkomen.

Ja, in de meeste gevallen kun je blijven werken nadat je met pensioen bent gegaan.

De financiële gevolgen kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals je leeftijd, het type pensioenregeling en de hoogte van je inkomen na je pensionering.

Doorwerken na je pensioen kan invloed hebben op de hoogte van je pensioenuitkering, afhankelijk van de regels van je pensioenregeling.

Over het algemeen zijn er geen beperkingen aan het soort werk dat je kunt doen na je pensioen, tenzij dit specifiek wordt bepaald door je pensioenregeling of de wetgeving in je land.

Doorwerken na je pensioen kan invloed hebben op je sociale zekerheidsvoordelen, afhankelijk van factoren zoals je leeftijd en de hoogte van je inkomen

Sommige pensioenregelingen bieden mogelijkheden om je pensioenuitkering te verhogen als je blijft werken na je pensioen.

Doorwerken na je pensioen kan invloed hebben op bepaalde voordelen, zoals je ziektekostenverzekering. Het is raadzaam om dit te controleren bij je werkgever of pensioenfonds.

Mogelijk moet je je opnieuw inschrijven bij je pensioenfonds of bepaalde formaliteiten volgen als je blijft werken na je pensioen. Dit kan variëren afhankelijk van de regels van het pensioenfonds.

persbericht

Nadere informatie over het persbericht bericht kunt u krijgen bij:

Rob Jonkman, rob@devakmeester.nl
Community Manager bij de Vakmeester 06-45592232

ook doorwerken?